top of page
lense.jpg

קורס צילום מקצועי
בחשיפה ידנית

תנאי שימוש בקורס צילום מקצועי

 • תקנון ותנאי שימוש באתר, קורס צילום מקצועי.

 • פרטי הגישה לקורס דיגיטלי "קורס צילום מקצועי" ישלחו אוטומטית למייל שהוזן מיד לאחר התשלום.

 • במידה ולא קיבלת מייל או נתקלת בקושי, אפשר לפנות לעידית וגנר במייל או בהודעת ואצאפ או SMS.

 • להלן פרטי הסכם השימוש המפורטים:

 • הגב' עידית וגנר, או מי מטעמה, רשאים להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות או לקורס אם יפר את תנאי התקנון.

 • הגב' עידית וגנר, או מי מטעמה, רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.

 • אין לעשות בקורס כל שימוש למטרות בלתי חוקיות, כמו כן אין להעביר לצד ג', להעתיק, להוריד סרטונים ולהפיצם באופן בלתי חוקי.

 • הרישום לקורס הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש והוא אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לצד ג' כלשהו, גם הוא צד ג' רשום בעצמו לקורס.

 • לא ינתן כל פיצוי או החזר כספי בחלוף 14 ימים ממועד רכישת הקורס ו/או למי שצפה בשני הפרקים הראשונים של הקורס, כולם או חלקם. החזר כספי בניכוי 30% הוצאות רישום, יושב לנרשם שביטל הרשמתו לקורס בטרם המועד האמור ומעבר להשבת הסכום האמור לא תהיה לנרשם לקורס כל טענה או דרישה לתשלום פיצוי כלשהו ו/או כל תמורה נוספת אחרת.

 • הקורס יהיה פתוח לגולש במשך שישה חודשים.

 • הגולש אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו יפרסם או יעביר באמצעות הרישום לקורס, לרבות אמצעי התשלום.

 • אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

 • כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר ולקורס הן בבעלותה הבלעדית של הגב' עידית וגנר וחל איסור על הגולש ו/או על הנרשם לקורס להפיץ, או למסור מידע, או להעתיק, או להציג תכנים של הקורס, או לשכפל מידע מהקורס או מהאתר. הפרת הוראת סעיף זה תיחשב כפגיעה בזכויות היוצרים של הגב עידית וגנר.

 • מסירת פרטי הגישה האישיים לאחר התשלום מהווה עבירה על החוק ויכולה להסתיים בהליך משפטי ובתשלום פיצוי על פי דין לגב' עידית וגנר.

 • על פי חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981, ביטול ייעשה עד 14 יום, ובתנאי שלא נעשה כל שימוש בקורס.

 • השימוש בתוכן הוא על אחריות הגולש באופן בלעדי.

 • תמיכה טכנית: על קורסים דיגיטליים תינתן תמיכת וואטסאפ, הודעות SMS ומייל בלבד. מייל לתמיכה wagner.idit@gmail.com. ואטסאפ או הודעת טקסט תמיכה:  050-7671967.

 • על תקנון זה יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים באיזור ירושלים בלבד.

bottom of page